关闭
预览(按enter键查看全诗)
古诗词网poem.a8z8.com 取消固定
首页 > 诗人列表 > 宋代诗人 > 范成大的诗

范成大的诗词全集、诗集(126首)

范成大简介
范成大范成大(1126-1193),字致能,号称石湖居士。汉族,平江吴县(今江苏苏州)人。南宋诗人。谥文穆。从江西派入手,后学习中、晚唐诗,继承了白居易、王建、张籍等诗人新乐府的现实主义精神,终于自成一家。风格平易浅显、清新妩媚。诗题材广泛,以反映农村社会生活内容的作品成就最高。他与杨万里、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。
查询到范成大的古诗一共126首!
 • 1、《田舍
 • 农民 生活 宋代·范成大
 • 呼唤携锄至,安排筑圃忙。儿童眠落叶,鸟雀噪斜阳。烟火村声远,林菁野气香。乐哉今岁事,天末稻云黄。
 • 2、《后催租行
 • 宋代·范成大
 • 老父田荒秋雨里,旧时高岸今江水。佣耕犹自抱长饥,的知无力输租米。自从乡官新上来,黄纸放尽白纸催。卖衣得钱都纳却,病骨虽寒聊免缚。去年衣尽到家口,大女临歧两分首。今年次女已行媒,亦复驱将换升斗。室中更有第三女,明年不怕催租苦。
 • 3、《车遥遥篇
 • 宋代·范成大
 • 车遥遥,马憧憧。君游东山东复东,安得奋飞逐西风。愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁。月暂晦,星常明。留明待月复,三五共盈盈。
 • 4、《卖痴呆词
 • 节日 春节 宋代·范成大
 • 除夕更阑人不睡,厌禳钝滞迎新岁;小儿呼叫走长街,云有痴呆召人买。二物于人谁独无?就中吴侬仍有余;巷南巷北卖不得,相逢大笑相揶揄。栎翁块坐重帘下,独要买添令问价。儿云翁买不须钱,奉赊痴呆千百年。
 • 9、《清平乐
 • 宋代·范成大
 • 何须轻举,上界多官府。身似灵光长镇鲁。俯仰人间今古。雨余帘卷江流,朱颜流映琼舟。不假岗陵□寿,西山低似西楼。
 • 10、《清平乐
 • 宋代·范成大
 • 降嵩储昴,仙驭来尘表。身佩安危人不老。化国风光长好。功名南北天涯,欢声蛮峤胡沙。草木何□□露,小春桃李都花。
 • 11、《满江红
 • 宋代·范成大
 • 天气新晴,寻昨梦,池塘春早。雨过湔裙,水上柳丝风袅。却忆去年今日,桃花人面依前好。怪今年、酒量却添多,银杯小。谁劝我,玉山倒。催细抹,翻新调。渐金狎压锦,喷首云绕。笼柏飞来双翠袖,弓弯内样人间少。为留连、春色伴山翁,都休老。
 • 12、《鹧鸪天
 • 宋代·范成大
 • 绣户当年瑞气充。紫阳驾鹤下天风。万山秀色浑钟尽,六月炎光一洗空。蕉叶满,彩衣重。刻符持节尽人雄。坐中金母欣余庆,劝醉周公劝鲁公。
 • 13、《临江仙
 • 宋代·范成大
 • 功行三千宜五福,长生何假金丹。从教沧海又成田。琼枝春不老,壁月夜长妍。上界从来官府满,何妨游戏人间。年年强健到樽前。莫辞杯潋滟,君是酒中仙。
 • 14、《西江月
 • 宋代·范成大
 • 樱笋园林绿暗,槐榆院落清和,年年高会引笙歌,戏彩人随燕贺。一笑难逢身健,十分休惜颜酡。还将瓜枣送金荷,遍照金章满座。
 • 15、《洞仙歌
 • 宋代·范成大
 • 碧城风物,有湖中天地。长笑义娥不停轨。记蟠桃枝上,金母嗔尝,回首处,还又三千岁矣。料仙人拊顶,曾授长生,名在云琼赐书里。懒上郁萧台,应厌高寒,飘然下,赤城游戏。且山泽留连作臞仙,不要管蓬莱海中尘起。
 • 16、《鹧鸪天
 • 宋代·范成大
 • 仗下仪容笔下文。天风驾鹤住仙真。榴花三日迎端午,蕉叶千春纪诞辰。经国志,立朝身。暂烦高手活吴民。明朝莫遣书丹篆,怕引新符刻玉麟。
 • 17、《木兰花慢(送郑伯昌)
 • 宋代·范成大
 • 古人吾不见,君莫是、郑当时。更筑就山房,躬耕谷口,名动京师。诸公任他衮衮,与杜陵野老共襟期。有客至门先喜,得钱沽酒何疑。昔年连辔柳边归。陈迹恍难追。况种桃道士,看花才子,回首皆非。相逢故人问讯,道刘郎去久无诗。把做一场春梦,觉来莫要寻思。
 • 18、《水调歌头
 • 宋代·范成大
 • 万里筹边处,形胜压坤维。恍然旧观重见,鸳瓦拂参旗。夜夜东山衔月,日日西山横雪,白羽弄空晖。人语半霄碧,惊倒路傍儿。分弓了,看剑罢,倚兰时。苍茫平楚无际,千古锁烟霏。野旷岷嶓江动,天阔崤函云拥,太白暝中低。老矣汉都护,却望玉关归。
 • 19、《鹧鸪天(席上作)
 • 宋代·范成大
 • 楼观青红倚快晴。惊看陆地涌蓬瀛。南园花影笙歌地,东岭松风鼓角声。山绕水,水萦城。柳边沙外古今情。坐中更有挥毫客,一段风流画不成。
 • 20、《破阵子(祓禊)
 • 宋代·范成大
 • 漂泊天隅佳节,追随花下群贤。只欠山阴修禊帖,却比兰亭有管弦。舞裙香未湔。泪竹斑中宿雨,折桐雪里蛮烟。唤起杜陵饥客恨,人在长安曲水边。碧云千叠山。